Home

Ook Paradanszo volgt de coronamaatregelen op. Daardoor worden de lessen volgens de huidige voorschriften tijdelijk opgeschort. Daar een deel van onze leden ook tot een risico categorie behoren blijven we extra voorzichtig.


Wanneer er terug opgestart wordt zal tijdig gecommuniceerd worden naar onze leden.


Het Bestuur.


Met de steun van:


Contactformulier:

 
 
 
 
 


Het is niet het ritme

dat de dans maakt,

maar de passie in de

ziel van de dansers.

(Augusto Branco)